سي دي کي

cd key اورجينال

خريد سي دي کي

لیست بازیهای اورجینال ایکس باکس وان (Xbox One)

23% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی PERISH ایکس باکس (Xbox)

1,004,000 تومان
7% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی ELDEN RING Shadow of the Erdtree ایکس باکس (Xbox)

1,981,000 تومان

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی SOUTH PARK: SNOW DAY ایکس باکس (Xbox)

2,042,000 تومان
12% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Alone in the Dark 2024 ایکس باکس (Xbox)

5,009,000 تومان 4,399,000 تومان
23% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Citadel Forged with Fire ایکس باکس (Xbox)

1,004,000 تومان
23% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Brothers A Tale of Two Sons Remake ایکس باکس (Xbox)

1,487,000 تومان
53% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Cars 3: Driven To Win ایکس باکس (Xbox)

555,000 تومان
13% تخفیف
2,752,000 تومان
48% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی The Callisto Protocol ایکس باکس (Xbox)

1,304,000 تومان 760,000 تومان
19% تخفیف
1,304,000 تومان
17% تخفیف
1,920,000 تومان 1,609,000 تومان
19% تخفیف
1,609,000 تومان 1,426,000 تومان
16% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Prince of Persia The Lost Crown ایکس باکس (Xbox)

3,179,000 تومان 2,813,000 تومان

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Lies of P ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

3,179,000 تومان
48% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی The Expanse: A Telltale Series ایکس باکس (Xbox)

1,304,000 تومان 760,000 تومان
44% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Marvels Avengers ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

1,426,000 تومان
30% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Stray ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

1,121,000 تومان
50% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Little Nightmares II ایکس باکس (Xbox)

1,004,000 تومان 506,000 تومان
10% تخفیف
2,874,000 تومان
6% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی AOT 2 ایکس باکس (Xbox)

2,874,000 تومان 2,691,000 تومان
13% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Lords of the Fallen 2023 ایکس باکس (Xbox)

3,789,000 تومان 3,301,000 تومان
29% تخفیف
2,042,000 تومان
27% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Minecraft Legends ایکس باکس (Xbox)

2,569,000 تومان 1,920,000 تومان

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Party Animals ایکس باکس (Xbox)

1,609,000 تومان
27% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ایکس باکس (Xbox)

3,179,000 تومان 2,325,000 تومان
7% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Call of Duty: Modern Warfare III 2023 ایکس باکس (Xbox)

6,534,000 تومان
31% تخفیف
1,981,000 تومان
56% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی FC 24 FIFA 24 فیفا 24 ایکس باکس (Xbox)

3,789,000 تومان 1,676,000 تومان
14% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی PAYDAY 3 ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

1,920,000 تومان 1,676,000 تومان
27% تخفیف
2,103,000 تومان
9% تخفیف
55% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Back 4 Blood ایکس باکس و کامپیوتر (PC & Xbox)

2,691,000 تومان 1,243,000 تومان
70% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Quantum Break ایکس باکس (Xbox)

567,000 تومان
41% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی OUTRIDER ایکس باکس (Xbox)

2,225,000 تومان 1,304,000 تومان
49% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی ی کی بازی Plants vs. Zombies Garden Warfare ایکس باکس (Xbox)

415,000 تومان
1,548,000 تومان
65% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Plants vs Zombies Garden Warfare 2 ایکس باکس (Xbox)

354,000 تومان
18% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Rayman Legends ایکس باکس (Xbox)

821,000 تومان