جدیدترین سی دی کی ها

12% تخفیف
174,000 تومان444,000 تومان
16% تخفیف
174,000 تومان1,094,000 تومان
314,000 تومان1,484,000 تومان
7% تخفیف
530,000 تومان647,000 تومان
96,000 تومان226,000 تومان
491,000 تومان1,666,000 تومان
1,042,000 تومان3,694,000 تومان
431,000 تومان881,000 تومان
1,302,000 تومان3,564,000 تومان
231,000 تومان990,000 تومان
203,000 تومان314,000 تومان
252,000 تومان1,042,000 تومان
491,000 تومان1,484,000 تومان
1,510,000 تومان3,954,000 تومان
48% تخفیف
2,100,000 تومان2,250,000 تومان
738,000 تومان1,094,000 تومان
69% تخفیف
455,000 تومان485,000 تومان
340,000 تومان1,406,000 تومان
لیست کامل سی دی کی ها

نظرات برخی مشتریان

دسته‌بندی پلتفرم سی دی کی

محصولات با تخفیف ویژه

60% تخفیف
208,000 تومان478,000 تومان
73% تخفیف
418,000 تومان2,316,000 تومان
78% تخفیف
1,301,000 تومان 285,000 تومان
10% تخفیف
70% تخفیف
340,000 تومان1,289,000 تومان
59% تخفیف
504,000 تومان1,588,000 تومان
11% تخفیف
699,000 تومان 621,000 تومان
46% تخفیف
418,000 تومان569,000 تومان
80% تخفیف
166,000 تومان1,297,000 تومان
1,042,000 تومان3,694,000 تومان
59% تخفیف
595,000 تومان1,016,000 تومان
38% تخفیف
83,000 تومان1,185,000 تومان
60% تخفیف
569,000 تومان 226,000 تومان
17% تخفیف
1,406,000 تومان2,914,000 تومان
54% تخفیف
40% تخفیف
1,094,000 تومان1,198,000 تومان
23% تخفیف
353,000 تومان647,000 تومان
22% تخفیف
543,000 تومان959,000 تومان
59% تخفیف
314,000 تومان1,042,000 تومان
37% تخفیف
148,000 تومان361,000 تومان
43% تخفیف
439,000 تومان699,000 تومان
699,000 تومان2,628,000 تومان
543,000 تومان1,354,000 تومان
29% تخفیف
59% تخفیف

تخفیف های ویژه روز

سی دی کی اورجینال Gears of War 4

621,000 تومان 252,000 تومان
23% تخفیف
1,224,000 تومان1,315,000 تومان
68% تخفیف
1,249,000 تومان 395,000 تومان
59% تخفیف
405,000 تومان2,472,000 تومان

توجه: درخواست بازی

* در صورت ناموجود بودن CD Key بازی مد نظرتان از طریق پشتیبانی آنلاین فروشگاه با ما تماس برقرار نمایید *

* خرید مستقیم تمام بازی هایی که در استیم، اوریجین، یوپلی و غیره شامل تخفیف می‌شوند امکانپذیر است *

پست‌های وبلاگ

مراجعه به وبلاگ