جدیدترین سی دی کی ها

13% تخفیف
132,000 تومان291,000 تومان
125,000 تومان175,000 تومان
15% تخفیف
92,000 تومان217,000 تومان
15% تخفیف
230,000 تومان802,000 تومان
119,000 تومان156,000 تومان
132,000 تومان175,000 تومان
144,000 تومان167,000 تومان
38% تخفیف
98,000 تومان171,000 تومان
66% تخفیف
79,000 تومان184,000 تومان
15% تخفیف
121,000 تومان184,000 تومان
130,000 تومان368,000 تومان
58% تخفیف
111,000 تومان353,000 تومان
40% تخفیف
114,000 تومان385,000 تومان

اوریجین (Origin)

سی دی کی Apex Legends Pack

112,000 تومان460,000 تومان
12% تخفیف
95,000 تومان139,000 تومان
3% تخفیف
313,000 تومان626,000 تومان
99,000 تومان789,000 تومان
267,000 تومان577,000 تومان
10% تخفیف
61,000 تومان805,000 تومان
لیست کامل سی دی کی ها

نظرات برخی مشتریان

دسته‌بندی پلتفرم سی دی کی

محصولات با تخفیف ویژه

57% تخفیف
167,000 تومان228,000 تومان
57% تخفیف
217,000 تومان313,000 تومان
86% تخفیف
90,000 تومان921,000 تومان
69% تخفیف
218,000 تومان815,000 تومان
53% تخفیف
125,000 تومان667,000 تومان
72% تخفیف
359,000 تومان 100,000 تومان
52% تخفیف
250,000 تومان265,000 تومان
45% تخفیف
42% تخفیف
173,000 تومان584,000 تومان
41% تخفیف
401,000 تومان 236,000 تومان
29% تخفیف
240,000 تومان670,000 تومان
24% تخفیف
174,000 تومان294,000 تومان
44% تخفیف
267,000 تومان 149,000 تومان
52% تخفیف
140,000 تومان370,000 تومان
74% تخفیف

تخفیف های ویژه روز

سی دی کی اورجینال Gears of War 4

320,000 تومان 82,000 تومان
65% تخفیف
305,000 تومان1,020,000 تومان
37% تخفیف
114,000 تومان123,000 تومان
60% تخفیف
57,000 تومان149,000 تومان
454,000 تومان696,000 تومان
59% تخفیف
240,000 تومان325,000 تومان
69% تخفیف
320,000 تومان 98,000 تومان
23% تخفیف
111,000 تومان280,000 تومان
70% تخفیف
151,000 تومان176,000 تومان
71% تخفیف
59,000 تومان97,000 تومان
33% تخفیف
525,000 تومان828,000 تومان
72% تخفیف
79,000 تومان151,000 تومان
23% تخفیف
123,000 تومان454,000 تومان
66% تخفیف
79,000 تومان184,000 تومان
45% تخفیف
240,000 تومان352,000 تومان
23% تخفیف
108,000 تومان359,000 تومان

توجه: درخواست بازی

* در صورت ناموجود بودن CD Key بازی مد نظرتان از طریق پشتیبانی آنلاین فروشگاه با ما تماس برقرار نمایید *

* خرید مستقیم تمام بازی هایی که در استیم، اوریجین، یوپلی و غیره شامل تخفیف می‌شوند امکانپذیر است *

پست‌های وبلاگ