جدیدترین سی دی کی ها

18% تخفیف
162,000 تومان219,000 تومان
20% تخفیف
7% تخفیف
408,000 تومان816,000 تومان
14% تخفیف
345,000 تومان447,000 تومان
24% تخفیف
34% تخفیف
98,000 تومان198,000 تومان
8% تخفیف
296,000 تومان660,000 تومان
6% تخفیف
70% تخفیف
650,000 تومان 192,000 تومان
250,000 تومان361,000 تومان
10% تخفیف
428,000 تومان538,000 تومان
764,000 تومان972,000 تومان
376,000 تومان686,000 تومان
9% تخفیف
289,000 تومان621,000 تومان
13% تخفیف
130,000 تومان286,000 تومان
124,000 تومان172,000 تومان
14% تخفیف
91,000 تومان214,000 تومان
15% تخفیف
227,000 تومان790,000 تومان
44% تخفیف
65,000 تومان154,000 تومان
441,000 تومان556,000 تومان
لیست کامل سی دی کی ها

نظرات برخی مشتریان

دسته‌بندی پلتفرم سی دی کی

محصولات با تخفیف ویژه

57% تخفیف
167,000 تومان224,000 تومان
57% تخفیف
214,000 تومان309,000 تومان
70% تخفیف
88,000 تومان657,000 تومان
76% تخفیف
354,000 تومان 86,000 تومان
51% تخفیف
247,000 تومان263,000 تومان
22% تخفیف
37% تخفیف
365,000 تومان654,000 تومان
42% تخفیف
173,000 تومان576,000 تومان
25% تخفیف
171,000 تومان290,000 تومان
41% تخفیف
395,000 تومان 232,000 تومان
65% تخفیف
472,000 تومان 165,000 تومان
44% تخفیف
263,000 تومان 147,000 تومان
29% تخفیف
237,000 تومان660,000 تومان
74% تخفیف

تخفیف های ویژه روز

سی دی کی اورجینال Gears of War 4

315,000 تومان 81,000 تومان
5% تخفیف
454,000 تومان811,000 تومان
25% تخفیف
175,000 تومان409,000 تومان
65% تخفیف
301,000 تومان1,005,000 تومان
70% تخفیف
650,000 تومان 192,000 تومان
33% تخفیف
517,000 تومان816,000 تومان
37% تخفیف
112,000 تومان122,000 تومان
70% تخفیف
149,000 تومان174,000 تومان
69% تخفیف
320,000 تومان 98,000 تومان
44% تخفیف

تخفیف های ویژه روز

سی دی کی For Honor Marching Fire Expansion

250,000 تومان486,000 تومان
41% تخفیف
172,000 تومان206,000 تومان
62% تخفیف
85,000 تومان628,000 تومان
23% تخفیف
121,000 تومان447,000 تومان
44% تخفیف
65,000 تومان154,000 تومان
61% تخفیف
415,000 تومان 162,000 تومان
64% تخفیف
52,000 تومان120,000 تومان
66% تخفیف
78,000 تومان182,000 تومان

توجه: درخواست بازی

* در صورت ناموجود بودن CD Key بازی مد نظرتان از طریق پشتیبانی آنلاین فروشگاه با ما تماس برقرار نمایید *

* خرید مستقیم تمام بازی هایی که در استیم، اوریجین، یوپلی و غیره شامل تخفیف می‌شوند امکانپذیر است *

پست‌های وبلاگ