سي دي کي

cd key اورجينال

خريد سي دي کي

43% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی Peekaboo کامپیوتر (PC)

504,000 تومان

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Skull and Bones ایکس باکس (Xbox)

4,172,000 تومان
19% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی Skull and Bones کامپیوتر (PC)

4,442,000 تومان 3,578,000 تومان
13% تخفیف
2,444,000 تومان
5% تخفیف
2,552,000 تومان
23% تخفیف
5,252,000 تومان 4,172,000 تومان
32% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Avatar: Frontiers of Pandora ایکس باکس (Xbox)

4,172,000 تومان 2,822,000 تومان
47% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Suicide Squad: Kill the Justice League ایکس باکس (Xbox)

4,064,000 تومان 2,174,000 تومان
21% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی HELLDIVERS™ 2 کامپیوتر (PC)

3,902,000 تومان 3,092,000 تومان
48% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی The Callisto Protocol ایکس باکس (Xbox)

1,157,000 تومان 676,000 تومان
16% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی BlazBlue Entropy Effect کامپیوتر (PC)

1,157,000 تومان 1,049,000 تومان
19% تخفیف
1,157,000 تومان
17% تخفیف
1,703,000 تومان 1,427,000 تومان
19% تخفیف
1,427,000 تومان 1,265,000 تومان
10% تخفیف
1,427,000 تومان 1,319,000 تومان
28% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی Enshrouded کامپیوتر (PC)

1,427,000 تومان
16% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Prince of Persia The Lost Crown ایکس باکس (Xbox)

2,822,000 تومان 2,498,000 تومان
37% تخفیف
1,427,000 تومان
27% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی آپگرید تارکو (Escape from Tarkov Upgrade)

6,062,000 تومان 4,442,000 تومان
10% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Lies of P ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

2,822,000 تومان
66% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Alan Wake 2 ایکس باکس (Xbox)

3,362,000 تومان 1,157,000 تومان
18% تخفیف
48% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی The Expanse: A Telltale Series ایکس باکس (Xbox)

1,157,000 تومان 676,000 تومان
45% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Marvels Avengers ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

1,265,000 تومان
5% تخفیف

بازی های اورجینال پلی استیشن (PlayStation)

سی دی کی بازی Marvel’s Spider-Man 2 پلی استیشن 5 (PS5)

4,442,000 تومان 4,280,000 تومان
25% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Street Fighter 6 ایکس باکس (Xbox)

1,703,000 تومان 1,373,000 تومان
30% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Stray ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

995,000 تومان
23% تخفیف
51% تخفیف
12% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی TEKKEN 8 ایکس باکس (Xbox)

4,442,000 تومان 4,172,000 تومان
12% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Hell Let Loose ایکس باکس (Xbox)

1,595,000 تومان
37% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Arma Reforger ایکس باکس (Xbox)

1,427,000 تومان
16% تخفیف
14% تخفیف
50% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Little Nightmares II ایکس باکس (Xbox)

892,000 تومان 450,000 تومان
10% تخفیف
2,552,000 تومان