سي دي کي

cd key اورجينال

خريد سي دي کي

لیست بازی‌های ایکس باکس سری ایکس و سری اس (Xbox Series X | Xbox Series S)

32% تخفیف
2,691,000 تومان
23% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی PERISH ایکس باکس (Xbox)

1,004,000 تومان
7% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی ELDEN RING Shadow of the Erdtree ایکس باکس (Xbox)

1,981,000 تومان

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی SOUTH PARK: SNOW DAY ایکس باکس (Xbox)

2,042,000 تومان
12% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Alone in the Dark 2024 ایکس باکس (Xbox)

5,009,000 تومان 4,399,000 تومان
23% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Citadel Forged with Fire ایکس باکس (Xbox)

1,004,000 تومان
23% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Brothers A Tale of Two Sons Remake ایکس باکس (Xbox)

1,487,000 تومان
13% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Outcast – A New Beginning ایکس باکس (Xbox)

5,924,000 تومان
53% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Cars 3: Driven To Win ایکس باکس (Xbox)

555,000 تومان

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Skull and Bones ایکس باکس (Xbox)

4,704,000 تومان
13% تخفیف
2,752,000 تومان
32% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Avatar: Frontiers of Pandora ایکس باکس (Xbox)

4,704,000 تومان 3,179,000 تومان
47% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Suicide Squad: Kill the Justice League ایکس باکس (Xbox)

4,582,000 تومان 2,447,000 تومان
19% تخفیف
1,304,000 تومان
17% تخفیف
1,920,000 تومان 1,609,000 تومان
16% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Prince of Persia The Lost Crown ایکس باکس (Xbox)

3,179,000 تومان 2,813,000 تومان

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی بازی Lies of P ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

3,179,000 تومان
66% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Alan Wake 2 ایکس باکس (Xbox)

3,789,000 تومان 1,304,000 تومان
48% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی The Expanse: A Telltale Series ایکس باکس (Xbox)

1,304,000 تومان 760,000 تومان
44% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Marvels Avengers ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

1,426,000 تومان

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Street Fighter 6 ایکس باکس (Xbox)

3,240,000 تومان
30% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Stray ایکس باکس و کامپیوتر (Xbox & PC)

1,121,000 تومان
12% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی TEKKEN 8 ایکس باکس (Xbox)

5,009,000 تومان 4,704,000 تومان
12% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Hell Let Loose ایکس باکس (Xbox)

1,798,000 تومان
37% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Arma Reforger ایکس باکس (Xbox)

1,609,000 تومان
50% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Little Nightmares II ایکس باکس (Xbox)

1,004,000 تومان 506,000 تومان
10% تخفیف
2,874,000 تومان
6% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی AOT 2 ایکس باکس (Xbox)

2,874,000 تومان 2,691,000 تومان
24% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Resident Evil 4 2023 ایکس باکس (Xbox)

2,691,000 تومان 2,325,000 تومان
13% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Lords of the Fallen 2023 ایکس باکس (Xbox)

3,789,000 تومان 3,301,000 تومان
29% تخفیف
2,042,000 تومان
27% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Minecraft Legends ایکس باکس (Xbox)

2,569,000 تومان 1,920,000 تومان
9% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Mortal Kombat 1 (2023) ایکس باکس (Xbox)

4,399,000 تومان 4,155,000 تومان
3% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی Party Animals ایکس باکس (Xbox)

1,609,000 تومان
27% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ایکس باکس (Xbox)

3,179,000 تومان 2,325,000 تومان
7% تخفیف

بازی‌ های اورجینال ایکس باکس (Xbox)

سی دی کی بازی Call of Duty: Modern Warfare III 2023 ایکس باکس (Xbox)

6,534,000 تومان
31% تخفیف
1,981,000 تومان
56% تخفیف

ایکس باکس سری ایکس و اس (Xbox Series X|S)

سی دی کی بازی FC 24 FIFA 24 فیفا 24 ایکس باکس (Xbox)

3,789,000 تومان 1,676,000 تومان