سي دي کي

cd key اورجينال

خريد سي دي کي

بازی های اپیک گیمز (Epic Games)

19% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی Skull and Bones کامپیوتر (PC)

4,766,000 تومان 3,838,000 تومان
10% تخفیف
34% تخفیف
8% تخفیف
4,476,000 تومان 4,128,000 تومان

اپیک گیمز (Epic Games)

سی دی کی اورجینال بازی Sifu

898,000 تومان
3% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال Kena Bridge of Spirits کامپیوتر (PC)

956,000 تومان
17% تخفیف
666,000 تومان
23% تخفیف
2,214,000 تومان

اپیک گیمز (Epic Games)

سی دی کی اورجینال War Mongrels

840,000 تومان
63% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال Chivalry 2 کامپیوتر (PC)

4,186,000 تومان 1,531,000 تومان
33% تخفیف
17% تخفیف
1,357,000 تومان

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی Godfall

1,653,000 تومان
15% تخفیف
482,000 تومان
2,030,000 تومان

اپیک گیمز (Epic Games)

سی دی کی World War Z GOTY Upgrade DLC

511,000 تومان
42% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی SnowRunner کامپیوتر (PC)

2,446,000 تومان 1,415,000 تومان
26% تخفیف
52% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی John Wick Hex

540,000 تومان 250,000 تومان
19% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی Satisfactory

540,000 تومان
35% تخفیف

بازی‌ های اورجینال کامپیوتر (PC)

سی دی کی اورجینال بازی Observation

608,000 تومان 395,000 تومان
56% تخفیف
1,241,000 تومان 840,000 تومان
37% تخفیف
2,446,000 تومان 1,531,000 تومان
67% تخفیف
1,827,000 تومان 898,000 تومان