تمام تخفیف‌های امروز

1,278,000 تومان
49% تخفیف
587,000 تومان 298,000 تومان
55% تخفیف
660,000 تومان 298,000 تومان
783,000 تومان
48% تخفیف
4,350,000 تومان 2,250,000 تومان
13% تخفیف
489,000 تومان 427,000 تومان
80% تخفیف
1,572,000 تومان 322,000 تومان
165,000 تومان
79% تخفیف
1,729,000 تومان 355,000 تومان
44% تخفیف
1,474,000 تومان 832,000 تومان
60% تخفیف
1,523,000 تومان 611,000 تومان
55% تخفیف
660,000 تومان 298,000 تومان
30% تخفیف
79,000 تومان
22% تخفیف
450,000 تومان 350,000 تومان
76% تخفیف
1,744,000 تومان 410,000 تومان
53% تخفیف
2,500,000 تومان 1,200,000 تومان
70% تخفیف

اوریجین (Origin)

سی دی کی بازی Anthem

984,000 تومان 298,000 تومان
80% تخفیف
915,000 تومان 177,000 تومان
59% تخفیف
432,000 تومان 177,000 تومان
36% تخفیف
298,000 تومان 190,000 تومان
44% تخفیف
734,000 تومان 408,000 تومان
68% تخفیف
1,155,000 تومان 371,000 تومان
11% تخفیف
660,000 تومان 587,000 تومان
513,000 تومان
13% تخفیف
758,000 تومان 660,000 تومان
80% تخفیف
1,069,000 تومان 214,000 تومان
65% تخفیف
2,080,000 تومان 945,000 تومان
42% تخفیف
3,350,000 تومان 1,950,000 تومان
55% تخفیف
832,000 تومان 371,000 تومان
49% تخفیف
322,000 تومان 165,000 تومان
55% تخفیف

اپیک گیمز (Epic Games)

سی دی کی For Honor Marching Fire Edition

1,082,000 تومان 489,000 تومان
16% تخفیف
60% تخفیف
935,000 تومان 371,000 تومان
28% تخفیف
1,645,000 تومان 1,180,000 تومان
202,000 تومان
24% تخفیف
310,000 تومان 236,000 تومان
20% تخفیف
726,000 تومان 636,000 تومان
51% تخفیف
538,000 تومان 261,000 تومان
62% تخفیف
440,000 تومان 165,000 تومان
43% تخفیف
1,155,000 تومان 660,000 تومان
33% تخفیف
1,817,000 تومان 1,351,000 تومان
8% تخفیف
190,000 تومان
43% تخفیف
15% تخفیف
1,155,000 تومان 984,000 تومان
50% تخفیف
72% تخفیف
3,700,000 تومان 1,200,000 تومان
41% تخفیف
935,000 تومان 636,000 تومان
71% تخفیف
1,400,000 تومان 440,000 تومان
23% تخفیف
440,000 تومان 334,000 تومان
69% تخفیف
1,586,000 تومان 485,000 تومان
61% تخفیف

تخفیف های ویژه روز

سی دی کی اورجینال Watch Dogs Legion

1,866,000 تومان 807,000 تومان
165,000 تومان
مشاهده تخفیف‌های ویژه در فروشگاه