سي دي کي

cd key اورجينال

خريد سي دي کي

190,000 تومان

پلتفرم: استیم / سایت الدراسکرولز

منطقه فعال سازی استیم: آرژانیتن (AR) | ایران (IR)

منطقه فعالسازی الدرسکرولز: جهانی (Worldwide)

نکته: ارسال مشخصات اکانت برای فعالسازی Crown Pack الزامی است

صاف
راهنما؟