سي دي کي

cd key اورجينال

خريد سي دي کي

177,000 تومان

پلتفرم: استیم / سایت الدراسکرولز

ریجن: جهانی (Worldwide)

منطقه فعال سازی استیم: آرژانیتن (AR)

نکته: ارسال مشخصات اکانت برای فعالسازی Crown Pack الزامی است

صاف
راهنما؟